Novosti

Vienna photo_1

Kako naši austrijski partneri koriste savjetovanje za učenike i mlade, te karijerno savjetovanje?

stu 16, 2022

U sklopu provedbe našeg projekta financiranog u okviru ERASMUS + programa, predstavnici hrvatskih partnera u projektu, Učilište za praktična znanja Praxis, Tehnička škola Karlovac i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, posjetili su svoje austrijske partnere u Beču, ÖSB Consulting u travnju 2022. Cilj je bio prikazati njihove primjere najbolje prakse u podučavanju i savjetovanju mladih, u čemu naše austrijske kolege imaju puno iskustva. Prakse predstavljene u Beču uključivale su rad s mladima u području savjetovanja/podučavanja mladih i profesionalne orijentacije.

Austrijski obrazovni sustav podijeljen je na nižu osnovnu školu (1.- 4. razred), višu osnovnu školu (5.- 8. razred), srednju školu (9.-14. razred) i visoko obrazovanje (BA i MA). Srednje obrazovanje uključuje integrativno obrazovanje, integrativnu strukovnu školu, strukovnu školu (nižu i višu), gimnaziju i medicinsku školu, te obrazovanje odraslih. Završetkom srednje škole učenici stječu 1. kvalifikaciju i pravo upisa u više razine obrazovanja (prvostupnik, magisterij, doktorat).

Ne samo austrijski studenti, već i sve ranjive kategorije mladih mogu koristiti savjetovanje mladih koje financira Služba socijalnog ministarstva i postoji od 2012. Na primjer, mladima koji su napustili školu i izloženi su riziku od isključenja nudi savjetovanje pri donošenju odluke o daljnjem obrazovanju i karijeri. Namijenjeno je mladima iznad 15 godina i pomaže im u rješavanju dilema treba li prekinuti ili nastaviti školovanje, kakav ih posao zanima, gdje mogu pronaći podršku i slično, te pruža individualnu podršku do održive integracije u daljnje obrazovanje ili tržišta rada. Savjetodavne usluge također uključuju podršku mladima u onim područjima (osobna i društvena), koja mogu ometati njihovu sposobnost da završe svoje obrazovanje. Načela savjetovanja mladih temelje se na načelu dobrovoljnosti svih sudionika, povjerenju i radu s mladima usmjerenom na resurse. Teži se aktivnom uključivanju mladih u društvenu sredinu, a treneri/savjetnici pomažu mladima osvijestiti vlastite sposobnosti i vještine, pronaći svoje profesionalne interese i dobiti točne informacije o budućem putu obrazovanja.

Sustav savjetovanja podijeljen je u tri koraka, a vode ih kvalificirani savjetnici:
Faza 1 – Početni razgovor: Kandidati dobivaju opće informacije i ako im je potrebna dodatna podrška, prelaze na fazu 2 ili 3.
Faza 2 – Savjeti: Ova faza daje kandidatima malo više vremena da razjasne sljedeća pitanja kao što su:
Želiš li nastaviti ići u školu?
Koji posao te zanima?
Postoji li nešto što ti otežava učenje ili rad?
Faza 3 – Podrška: Ova faza može trajati do godinu dana. Kandidati mogu dobiti praktično iskustvo u svijetu rada i izvješće s jasnim preporukama za svoju budućnost.

Savjetovanje mladih važno je za sprječavanje ranog prekida školovanja i obrazovanja, a time i niskih razina kvalifikacija, odnosno zadržavanje mladih u sustavu obrazovanja i osposobljavanja do njihove 19. godine ako je moguće, te reintegraciju mladih izvan školskog sustava i rad s njima na razvijanju odgovarajućih perspektiva. Također je vrlo važno za podizanje samosvijesti kod mladih ljudi jer je ključno za njihovo uspješno traženje posla. Model je vrlo uspješan i daje pozitivne rezultate.

Naši najavljivani online alati za osnovnoškolce su tu

Naši najavljivani online alati za osnovnoškolce su tu

Partneri u provedbi ovog projekta su kreirali još jednu sjajnu stvar – digitalne alate za (samo)procjenu učenika viših razreda osnovnih škola! Zadatak ovih alata je učenicima omogućiti jednu modernu i jednostavnu online platformu na kojoj se mogu samotestirati i...