Primjer dobre prakse – Hrvatska

Kao što je već istaknuto u našim tekstovima i u ovom projektu, karijerno savjetovanje za učenike općenito, učenike viših razreda i/ili NEET osobe (mlade osobe koje nisu zaposlene, niti se obrazuju, niti se osposobljavaju) i njihove roditelje vrlo je važno u podizanju samosvijesti i orijentaciji u karijeri. Bilo da se radi o grupnom ili individualnom savjetovanju i orijentaciji, njegova uloga može biti ključna u donošenju odluke kojim obrazovnim i profesionalnim putem krenuti.

Karijerno savjetovanje se u praksi koristi u obje zemlje partnerice u ovom projektu – i u Austriji i u Hrvatskoj. Metode i pristupi su različiti, ali se svi temelje na istom principu, a to je praktična pomoć svima kojima je potrebno profesionalno usmjeravanje, od osnovnoškolaca do mladih iznad 18 godina.

Ovaj projekt predstavlja dva primjera pozitivne prakse karijernog savjetovanja na temelju iskustava projektnih partnera. Drugi od njih je primjer dobre prakse iz Karlovca, Hrvatska.
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) javna je ustanova koja se sastoji od Središnjeg ureda i 18 područnih službi kako bi bila dostupna svim stanovnicima Republike Hrvatske. Misija HZZ-a je učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguravanja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti i omogućavanja i ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerstva s dionicima na tržištu rada.

Osnovna djelatnost je posredovanje pri zapošljavanju između poslodavaca i tražitelja zaposlenja, te pružanje usluga profesionalnog savjetovanja. HZZ prati gospodarska kretanja i zapošljavanja, predlaže mjere za unaprjeđenje zapošljavanja i provodi aktivne politike zapošljavanja. Zavod surađuje s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada i provedbe profesionalnog usmjeravanja, te organizira i financira programe osposobljavanja nezaposlenih osoba. HZZ pruža usluge profesionalnog usmjeravanja učenika osnovnih i srednjih škola te je osnovao Centar za profesionalno savjetovanje i informiranje namijenjen pružanju podrške učenicima, studentima, roditeljima i nezaposlenim osobama u izboru zanimanja. Dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga karijernog savjetovanja učenicima/studentima i nezaposlenim osobama kvalitetan je preduvjet i važan izvor informacija za ključne aktivnosti planirane ovim projektom te može značajno pridonijeti uspješnom ostvarenju projektnih rezultata. Uz pružanje redovitih aktivnosti profesionalnog usmjeravanja učenika i provođenje sastanaka s roditeljima učenika završnih razreda osnovne škole, HZZ sudjeluje u provedbi aktivnosti profesionalnog usmjeravanja i promicanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u računalstvu, elektrotehnici / elektronici i strojarstvu u okviru dva projekta se bave na razvojem Regionalnog centra kompetencija u okviru Tehničke škole Karlovac.

Usluge HZZ-a dostupne su gotovo svim dobnim skupinama, no većina usluga pruža se učenicima završnih razreda osnovne škole (13 – 14 godina) i učenicima završnih razreda srednje škole (17 – 18 godina). Karijerno savjetovanje je obavezno za učenike s poteškoćama u razvoju. Osim toga, korisnici usluga HZZ-a su i odrasle nezaposlene osobe i tražitelji posla.

HZZ Područni ured Karlovac kao partner na ovom Projektu bio je domaćin timu za provedbu projekta u Karlovcu u u svibnju i srpnju 2022. gdje su predstavili svoj rad i njegove metode.

Cjelovito izvješće o analizi posjeta Karlovcu i HZZ prezentaciju njihovih programa možete pogledati ovdje:

Visit to CISOK Karlovac and the presentation of their work

Posjet Područnom uredu HZZ-a Karlovac – Bruno Vuljanić predstavio rad HZZ-a Hrvatske i CISOK-a Karlovac. Prezentaciju rada HZZ-a općenito održali su Ivana Mehle, Barbara Dejanović i Bruno Vuljanić

Karlovac

Posjetiteljima iz ÖSB Consulting Vienna prezentaciju općeg rada HZZ-a održala je Ivana Mehle, voditeljica HZZ PU Karlovac.