Primjeri dobre prakse – Austrija

Kao što je već istaknuto u našim tekstovima i u ovom projektu, karijerno savjetovanje za učenike općenito, učenike viših razreda i/ili NEET osobe (mlade osobe koje nisu zaposlene, niti se obrazuju, niti se osposobljavaju) i njihove roditelje vrlo je važno u podizanju samosvijesti i orijentaciji u karijeri. Bilo da se radi o grupnom ili individualnom savjetovanju i orijentaciji, njegova uloga može biti ključna u donošenju odluke kojim obrazovnim i profesionalnim putem krenuti.

Karijerno savjetovanje se u praksi koristi u obje zemlje partnerice u ovom projektu – i u Austriji i u Hrvatskoj. Metode i pristupi su različiti, ali se svi temelje na istom principu, a to je praktična pomoć svima kojima je potrebno profesionalno usmjeravanje, od osnovnoškolaca do mladih iznad 18 godina.

Ovaj projekt predstavlja dva primjera pozitivne prakse karijernog savjetovanja na temelju iskustava projektnih partnera. Prvi od njih je primjer dobre prakse iz Beča, Austrija.

9

Iskustvo ÖSB Consulting GmbH, Austrija

ÖSB Consulting dio je ÖSB grupe, najvećeg neovisnog pružatelja usluga tržišta rada u Austriji, s više od 30 godina iskustva. Kompanija razvija inovativne koncepte, programe savjetovanja i pilot projekte za poslove budućnosti. Njihovi projekti nude individualno savjetovanje nezaposlenim osobama, mladima na pragu školovanja do tržišta rada i/ili u riziku od prekida školovanja, kao i ranjivim skupinama uključujući NEET, dugotrajno nezaposlenima, migrantima / izbjeglicama i siromašnim radnicima s fokusom na djevojke i žene.

Projekti ÖSB-a „Work|Counselling|Orientation Youth” (provodi se od 2015., pomaže mladima razviti vlastitu perspektivu karijere i potiče strukovno obrazovanje i zapošljavanje), „Youth Coaching” (provodi se u tri savezne pokrajine Austrije od 2013., sprječava/ smanjuje odustajanje mladih od srednjoškolskog obrazovanja i podržava integraciju NEET mladih u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja), „CheckPoints” (profiliranje kompetencija kroz standardizirane intervjue i individualno savjetovanje kako bi se povećala vjerojatnost zapošljavanja), te „Naukovanje sada!” (posebno strukovno osposobljavanje za mlade u opasnosti da postanu NEET) pružaju sveobuhvatnu podršku učenicima i NEET osobama. Projekti uključuju individualno savjetovanje koje se bavi specifičnim potrebama mladih, a kako bi se pronašle poslovne perspektive, omogućilo naukovanje i/ili spremnost za posao, kako bi ih usmjerili ka strukovnim zanimanjima i/ili na tržište rada. Navedeni projekti uključuju mlade ljude u dobi od 15 do 21 godine s različitim društvenim i obrazovnim profilima. Trenutno ÖSB Consulting radi sa 8.460 mladih, od školovanja do tržišta rada u obveznom/srednjem obrazovanju, kao i nezaposlene mlade i NEET osobe.

ÖSB Consulting kao partner u ovom projektu ugostio je projektni tim u Beču u travnju 2022. gdje su predstavili svoje primjere dobre prakse i metode A|B|O JUGEND, Jugendcoaching/ Youth Coaching, te Naprijed!4Stadtwerke.
Ne samo austrijski učenici, već i sve ranjive kategorije mladih mogu koristiti savjetovanje mladih koje financira Služba socijalnog ministarstva i postoji od 2012. Na primjer, mladima koji su napustili školu i izloženi su riziku od isključenja iz obrazovanja nudi savjetovanje kako bi im se pomoglo u donošenju odluke o daljnjem obrazovanju i karijeri. Namijenjeno je mladima iznad 15 godina i pomaže im u rješavanju problema poput dilema treba li prekinuti školovanje, kakav ih posao zanima, gdje mogu pronaći podršku itd. Savjetovanje pruža individualnu podršku do održive integracije u daljnje obrazovanje sustava ili tržišta rada, a usluge uključuju i podršku mladima u onim područjima (osobna i društvena problematična područja), koja mogu ometati njihovu sposobnost da završe svoje obrazovanje. Načela savjetovanja mladih temelje se na načelu dobrovoljnosti svih sudionika, na odnosu povjerenja i resursno usmjerenom radu s mladima. Teži se aktivnom uključivanju mladih u društvenu sredinu, a savjetnici pomažu mladima osvijestiti vlastite sposobnosti i vještine, pronaći svoje profesionalne interese i dobiti točne informacije o budućem putu obrazovanja.

Sustav savjetovanja podijeljen je u tri koraka, a sve vode kvalificirani savjetnici:
Faza 1 – Početni razgovor: kandidati dobivaju opće informacije i ako im je potrebna dodatna podrška, prelaze na fazu 2 ili 3.

Faza 2 – Savjeti: Ova faza daje kandidatima malo više vremena da razjasne sljedeća pitanja kao što su:

 • Želiš li nastaviti ići u školu?
 • Koji posao te zanima?
 • Postoji li nešto što ti otežava učenje ili rad?

 

Faza 3 – Podrška: Faza koja može trajati do godinu dana. Kandidati mogu dobiti praktično iskustvo u svijetu rada i izvješće s jasnim preporukama za svoju budućnost.
Savjetovanje mladih važno je za sprječavanje ranog prekida školovanja i obrazovanja, a time i niskih razina kvalifikacija, odnosno zadržavanje mladih ljudi u sustavu obrazovanja i osposobljavanju do njihove 19. godine ako je moguće, te reintegraciju izvan školskog sustava i rad s njima na razvijanju odgovarajućih perspektiva. Također je vrlo važno za podizanje samosvijesti kod mladih ljudi jer je ključno za njihovo uspješno traženje posla. Model je vrlo uspješan i daje pozitivne rezultate.

  Cijeli izvještaj o analizi posjete ÖSB Consultingu možete pogledati ovdje:

  Visit to Vienna

  Domaćini posjeta Beču, predvođeni timom Alexandre Weilhartner, ovlaštene predstavnice ÖSB Consultinga i Sandre Strobach, zamjenice voditelja međunarodnih projekata, te posjetitelji iz HZZ RU Karlovac, Tehničke škole Karlovac i UOO Praxis Karlovac.

  n

  Radni sastanak u okviru posjete ÖSB Consultingu, Beč