O projektu

Projekt „Promoting VET in computer, electrical/electronic and mechanical engineering to reduce skills mismatch – ProCEM“ (Promocija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u elektrotehnici i računalstvu te strojarstvu u skladu s potrebama tržišta rada – ProCEM) (2021-2-HR01-KA210-VET-000050927) financiran je u okviru ERASMUS + programske aktivnosti ‘KA210-VET – mala partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju’.

Nacionalna agencija koordinatora projekta je Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)
Koordinator projekta: Učilište za praktična znanja Praxis, Karlovac, Hrvatska
Partneri u projektu:
• ÖSB Consulting GmbH, Beč
• Tehnička škola Karlovac, Hrvatska
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Karlovac, Hrvatska

Ukupna vrijednost Projekta: 60.000,00 EUR

Trajanje projekta: 20 mjeseci: 1. ožujka 2022. – 31. listopada 2023.

Sažetak projekta:

Cilj projekta je unapređenje promocije strukovnog obrazovanja (VET) i uvođenje karijernog savjetovanja u tehnička zanimanja kao vrlo važne sastavnice obrazovnog sustava. Projekt uključuje razmjenu, analizu i primjenu dobrih praksi u tri glavna područja: strukovno obrazovanje i osposobljavanje u elektrotehnici, računalstvu i strojarstvu (RASTEL), analiza kapaciteta i sposobnosti učenika osnovnih škola i njihovo usmjeravanje prema tehničkom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, te karijerno savjetovanje za učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanje i mlade ljude koji nisu zaposleni niti se obrazuju, ili osposobljavaju (NEET).

 • Ciljevi će se ostvariti kroz glavne aktivnosti projekta:
  Analiza primjera dobre prakse i studijski posjeti Tehničkoj školi Karlovac i ÖSB Consultingu u Beču;
 • Uspostava online multimedijskog alata za promicanje tehničkog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
 • Razvoj koncepta alata za provjeru digitalnih kompetencija i alata za samoprocjenu učenika;
 • Razvoj koncepta alata za profesionalno savjetovanje za učenike strukovnih smjerova i NEET osobe;
 • Komunikacija i diseminacija rezultata projekta.

Glavni rezultati koje će aktivnosti ovog projekta ostvariti su:

 • Analiza primjera dobre prakse ÖSB Consultinga i Tehničke škole Karlovac i njenih partnera u Regionalnim centrima kompetencija u računalstvu, elektrotehnici / elektronici i strojarstvu;
 • Izrada, razvoj i održavanje online multimedijskog alata za promicanje tehničkog strukovnog obrazovanja;
 • Razvoj i objavljivanje koncepta alata za provjeru digitalnih kompetencija i samoprocjene učenika osnovnih škola;
 • Razvoj i objavljivanje koncepta alata za profesionalno savjetovanje za učenike strukovnih obrazovanja i NEET osobe.

Ciljane skupine projekta su učenici viših razreda osnovnih škola (5. do 8. razred), srednjoškolci, mladi učenici u riziku od napuštanja škole i NEET osobe (mladi koji nisu zaposleni, niti se obrazuju ili osposobljavaju), karijerni savjetnici i roditelji.