Partneri

A

Koordinator projekta: Učilište za praktična znanja Praxis, Karlovac, Hrvatska

Učilište za praktična znanja Praxis privatna je neprofitna ustanova za obrazovanje i osposobljavanje osnovana 2016. godine sa sjedištem u Karlovcu. Učilište Praxis nudi niz formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih; od upravljanja EU projektima, razvoja obrazovnih kurikuluma do specifičnih tehničkih strukovnih obuka. Vodi i važan projekt razvoja obrazovanja – modernizacija i razvoj srednje Tehničke škole Karlovac kao Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu, te elektrotehnici i računalstvu. Također sudjeluje u nekoliko Erasmus + projekata, kao što je KA104 Mobilnost u obrazovanju odraslih: “Nove perspektive znanja” čiji je cilj poboljšanje mogućnosti za manjine i njihov pristup obrazovnim programima.

Posjetite web stranicu za više informacija o Učilištu Praxis: https://uciliste-praxis.hr/

mist logo
A

Partner u projektu: ÖSB Consulting GmbH, Austrija

ÖSB Consulting dio je ÖSB grupe, najvećeg neovisnog pružatelja usluga tržišta rada u Austriji, s više od 30 godina iskustva. ÖSB razvija inovativne koncepte, programe savjetovanja i pilot projekte za radni svijet budućnosti. Provodi nacionalne i međunarodne projekte, te programe u svojim temeljnim područjima stručnosti: aktivno starenje i zdravlje na radu, poslovno savjetovanje, promicanje zapošljivosti, poduzetništvo, ravnopravnost spolova i podrška ranjivim skupinama. Njihovi projekti pružaju individualno savjetovanje nezaposlenim osobama, mladima na pragu školovanja do tržišta rada i/ili u riziku od prekida školovanja, kao i ranjivim skupinama, uključujući one mlade koji nisu u obrazovanju, zaposlenju ili obuci (NEET), dugotrajno nezaposlenima, migrantima/izbjeglicama i siromašnim radnicima s fokusom na djevojke i žene. Na međunarodnoj razini upravljaju programima zajedničkog učenja diljem EU u području zapošljavanja i ravnopravnosti spolova te surađuju u projektima tehničke pomoći povezanim s politikama zapošljavanja i strukovnim obrazovanjem.

Posjetite web stranicu ÖSB za više informacija: https://en.oesb.at/

OESB_C_Logo_withtext_PNG
A

Partner u projektu: Tehnička škola Karlovac, Hrvatska

Tehnička škola Karlovac počela je s radom 1946. godine pod nazivom Industrijska škola metalske struke. Današnji naziv dobila je 1991. godine.

Škola se trenutno razvija kao Regionalni centar kompetentnosti (RCK) u elektrotehnici i računarstvu, kao RCK u strojarstvu za četiri hrvatske županije, te kao njihova središnja tehnička institucija za strukovno obrazovanje.

Škola provodi 4-godišnji i 3-godišnji nastavni plan i program za stjecanje srednjeg strukovnog obrazovanja u 16 programa strojarskog, metalurškog, elektrotehničkog, PTT i prometnog zanimanja. Također nudi programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u tim zanimanjima.

Škola provodi 16 strukovnih programa u 30 razrednih odjela, od čega 240 učenika u programima računalstvo i elektrotehnika te strojarstvo. U školi je zaposleno 93 djelatnika, od čega 55 profesora, 8 učitelja praktične nastave i 6 pomoćnika u praktičnoj nastavi.

Za više informacija o Tehničkoj školi Karlovac posjetite web stranicu: https://tehnicka-skola-karlovac.hr/

Tehnicka skola KArlovac
A

Partner u projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) javna je ustanova koja zapošljava 1600 djelatnika, a sastoji se od Središnje službe i 18 Područnih službi kako bi bila dostupna svim stanovnicima Republike Hrvatske.

Misija HZZ-a je učinkovito posredovanje na tržištu rada s ciljem osiguravanja potrebne radne snage, postizanja pune zaposlenosti i omogućavanja ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti, uz promicanje partnerstva s dionicima na tržištu rada.

Osnovna djelatnost je posredovanje pri zapošljavanju između poslodavaca i tražitelja zaposlenja te pružanje usluga profesionalnog savjetovanja. HZZ prati gospodarska kretanja i zapošljavanje, predlaže mjere za unaprjeđenje zapošljavanja i provodi aktivne politike zapošljavanja. Zavod surađuje s obrazovnim institucijama radi usklađivanja programa obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada i provedbe profesionalnog usmjeravanja, te organizira i financira programe osposobljavanja nezaposlenih osoba.

Za više informacija o Hrvatskom zavodu za zapošljavanje posjetite web stranicu: https://www.hzz.hr/

hzz logo
A

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Molimo posjetite web stranicu za više informacija o AMPEU: https://en.ampeu.hr/

ampeu