Novosti

Naši stručnjaci su izradili koncept profesionalnog usmjeravanja za savjetnike koji rade sa učenicima

ruj 13, 2023

Jedan od zadataka našeg projekta je i koristiti profesionalno znanje i iskustvo stručnjaka koji rade u području profesionalnog usmjeravanja, pogotovo naših austrijskih partnera ÖSB Consulting GmbH. Cilj je pomoći nastavnicima (i) karijernim savjetnicima u školama i drugim institucijama u obavljanju njihovih poslova u profesionalnom usmjeravanju.

Iz tog razloga izradili smo koncept profesionalnog usmjeravanja za učenike strukovnog obrazovanja i NEET- ovce (mlade ljude koji nisu ni zaposleni, niti se obrazuju ili osposobljavaju) koji razrađuje process pružanja individualnog usmjeravanja. Naglasak je stavljen na usluge individualnog profesionalnog usmjervaanja koje pomaže učenicima prepoznati svoje snage i slabosti te im daje podršku u donošenju važnih odluka o karijeri i odabiru najoptimalnijih puteva u daljnjem obrazovanju, zapošljavanju, ili samozapošljavanju.

Uz koncept smo izradili i popis kompetencija koje treba imati jedan savjetnik za profesionalno usmjeravanje.

Više o našem konceptu i popis kompetencija možete pronaći na poveznici:

Naši najavljivani online alati za osnovnoškolce su tu

Naši najavljivani online alati za osnovnoškolce su tu

Partneri u provedbi ovog projekta su kreirali još jednu sjajnu stvar – digitalne alate za (samo)procjenu učenika viših razreda osnovnih škola! Zadatak ovih alata je učenicima omogućiti jednu modernu i jednostavnu online platformu na kojoj se mogu samotestirati i...